Welkom bij InspiLab

InspiLab is de inspirerende, innovatieve omgeving waar Saskia Bosman samenwerkt met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en sociale organisaties.

Bij InspiLab is op 25 september 2020 een driejarig onderzoek afgerond naar natuurlijke elementen die ervoor kunnen zorgen dat onze bodem vruchtbaarder wordt.

Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke effecten van elektromagnetische velden van de zendmasten van de mobiele telefonie op de natuur, op de Veluwe. Hiervoor worden fondsen geworven via crowdfunding, via fondsenwerving bij instanties en met de opbrengst van onderstaand boek over dit project.

Dit boek, “Straling onder Toezicht”, is online te bestellen:

De link in onderstaande foto werkt niet. Hier is de juiste:

Straling onder Toezicht

Na deze literatuurstudie zijn we begonnen aan onderzoek naar de mogelijke effecten van straling uit zendmasten op de natuur, op de Veluwe. Voor dit onderzoek zijn we fondsen aan het werven o.a. via crowdfunding.

Dringende oproep:

HOORT DEELT HET VOORT

Stralingsonderzoek Veluwe is in volle gang! Update:

Wij zijn een groep onafhankelijke, zelfstandige wetenschappers. We meten straling met een professionele spectrum analyzer. En we observeren het jachtgedrag van vleermuizen (beschermde dieren!) en het broedsucces van mezen en andere kleine vogels op verschillende afstanden van zendmasten in een groot bos op de Veluwe. Deze waarnemingen kunnen verband houden met de stralingsniveaus. We kunnen nog geen conclusies trekken, maar we zijn er niet ver meer vandaan.

Het onderzoek is ontstaan vanuit bezorgde vragen van boseigenaren en boswachters,  die met de invoering van respectievelijk 2G, 3G, 4G en 5G steeds meer levende soorten zagen verdwijnen van de Veluwe.

Doel van het onderzoek is inzicht,  bewustwording en mogelijk een ander beleid voor de inrichting van het draadloze telecommunicatie netwerk en niet alleen op de Veluwe.

Echter,  financiering voor het onderzoek is lastig te vinden daar het een politiek gevoelig onderwerp is. En we willen nog 2 jaar verder met dit onderzoek, dat voor 3 jaar gepland staat.

Donaties zijn van harte welkom via de stichting die onze onderzoeksfondsen beheert;

Stichting Earthsmiles, Tiel,

IBAN: NL42 RABO 0327 0133 62 onder vermelding van “Donatie Stralingsonderzoek”

Wees welkom dit bericht te delen!

Meer informatie: https://www.inspilab.nl/?page_id=117

En het boek (Straling onder Toezicht) dat we erover geschreven hebben, met heel veel achtergrondinformatie over wetenschappelijk onderzoek wereldwijd: https://bit.ly/36tkm0x