Artikelen en brieven van WPEN en andere onderzoekers

Berekening optimale frequenties 5G ten gunste van mens, dier, bodem en plant (en klimaat?), door Henk Kieft 20 juli 2020, inclusief toevoegingen van Hans Geesink en Walter Thut.

Optimized 5G frequencies in favour of people, animals, insects, plants, soils and climate, by Henk Kieft, July 2020 ( www.emfscienceplatform.nl )
Additions by Hans Geesink (May 2020), and Walter Thut (July 2020).

Blootstellingsnormen ICNIRP ongepast – Betere bescherming van burgers tegen straling gezocht, door Hugo Schooneveld, 28 april 2020.

Defensive Strategies: The Telecom-industry Self Protection…
door Jos Timmer, 10 juni 2020.

The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G, by Klaus Buchner and Michèle Rivasi.

ICNIRP richtlijnen bieden geen bescherming tegen schadelijke effecten voor de gezondheid, door Dr. Leendert Vriens, 1 juni 2020.

Reactie Internetconsultatie Frequentieveiling 3,5 GHz-band, door het WPEN.

Manifest 5G Veiligheid in Nederland, door het Wetenschappelijk Platform 5G Nederland.

Open brief van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland aan de Nederlandse overheid.

Open Brief aan mevrouw Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, van: Wetenschappelijk Platform 5G Nederland.

Referentielijst 1 en 2. 1. Biofysica van Levensprocessen, 2. Healthy and/or unhealthy conditions related to exposure to EMF frequencies.

Platform Research Project: EMF en Waterstructuur in Levensprocessen, door WPEN.

The 5G Safety Dilemma: Plea for Urgent Scientific Research in the European Context, by Dirk K F Meijer*, Jos Timmer and Hans Geesink.

Het 5G Veiligheid Dilemma, door WPEN.

Conflicts of Interest and Misleading Statements in Official Reports about the Health Consequences of Radiofrequency Radiation and Some New Measurements of Exposure Levels, by Susan Pockett, Magnetochemistry 2019, 5, 31; doi:10.3390/magnetochemistry5020031, www.mdpi.com/journal/magnetochemistry