Organisatie

Het wetenschappelijk platform EMF bestaat uit een  wetenschappelijke stuurgroep met daarnaast een klankbordgroep van deskundigen en daaromheen een cirkel van actieve en geïnteresseerde leden.

Het Platform streeft ernaar dat deel van de Nederlandse wetenschap representeren dat voorstander is van meer fundamenteel 4G/5G onderzoek in de mens, voordat het 5G netwerk integraal wordt geïmplementeerd (inclusief de veiling van 5G frequenties en installatie c.q. aanpassing van multiple 4G/5G antennes in den lande, steeds hogere EMF frequenties, lancering van duizenden satellieten, etc.).

Het Platform beoogt geen integratie van de huidige 5G organisaties / stichtingen / facebookgroepen, die ieder hun eigen waardevolle doelstellingen nastreven, maar stelt zich ten doel deze groepen zo nodig van aanvullende wetenschappelijke informatie te voorzien en tevens de in deze groepen aanwezige expertise en wetenschappelijk kennis te registeren en waar mogelijk te bundelen.

Het platform voorziet in een platte structuur met zelfsturende teams door de vorming van diverse “taskforces” die zich bezig houden met actuele deelaspecten zoals: eigen wetenschappelijk onderzoek, opzetten van een landelijk research netwerk, internationaal recht, EMF en ecosysteem, etc.