Partners

in het onderzoek naar de verbetering van bodemleven

   

Microscopie: biodiversiteit van de Bodemmicroben (bodemvoedselwebanalyse ofwel het inventeriseren en tellen van microben). Uit te voeren door analyselaboratorium Koch Eurolabs.

Bodemanalyses die resulteren in meer dan alleen een lijst aan voedingsstoffen. Uitgevoerd door een analyselab (zoals Soil Vision van Gino Smeulders MSc en collega’s)

Wormentellingen (regenwormen-soorten) uit te voeren door Ir. Joachim Deru (onderzoeker veehouderij en agrobiodiversiteit aan het Louis Bolk Instituut).

Chroma’s uit te voeren door Ir. Ruben Borge van het laboratorium Rockinsoils, dit is kwalitatief onderzoek, gebaseerd op ervaring met chroma’s van veel bodemmonsters.

De Van Hall Larenstein University of Applied Sciences draagt haar kennis en expertise bij aan het project en zal er studenten bij betrekken. VHL zal ook een bijdrage leveren aan het delen van de opgedane kennis.

Baukelien Franken van Intentief verzorgt de communicatie.

Jan de Kock van Stichting Johanna II (Rivierenlanders in Verbinding) verbindt diverse partijen om regionale en universele waarden te creëren.