Laatste nieuws

Onderstaand treft u onze nieuwsberichten t/m maart 2021.


Reactie van Wetenschappelijk Platform EMF Nederland op Internetconsultatie Frequentieveiling 3,5 GHz-band, Juni 2021

(https://www.internetconsultatie.nl/veiling_3_5_ghz_band/reageren)

Lees Reactie>>


Nieuwsbericht van Wetenschappelijk Platform EMF Nederland, Maart 2021

Onderwerpen: Publicatie “Straling onder toezicht” | Update on satellites | Missie & Visie WPEN

Lees Nieuwsbericht>>


Nieuwsbericht van Wetenschappelijk Platform EMF Nederland, Januari 2021

Onderwerpen: aandacht voor de actie van Stralingsbewust Wonen om het WPEN-boek “Straling van alle kanten bekeken” bij alle leden van de Tweede Kamer te bezorgen.| Artikel over het boek in ‘De Optimist’.

Lees Nieuwsbericht>>


WPEN presenteert boek ‘Straling van alle kanten bekeken’, November 2020

Twee van onze leden van het eerste uur, Henk Kieft en Sander Funneman, hebben in de afgelopen 4 maanden intensief gewerkt om een bundel samen te stellen waarin zo’n 30 wetenschappers en deskundigen uit het netwerk aan het woord komen. Het is verschenen als e-book en in paperback en biedt een actuele en breed georiënteerde verzameling onderbouwde invalshoeken over de impact van straling op al het leven.

Lees bericht>>   Bekijk Flyer>>


Bericht van de voorzitter van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland, Augustus 2020

Onderwerpen: Positieve reacties op platform en website | Verkenning mogelijkheden gezondheid bevorderende EMF-frequenties | Vooringenomen ICNIRP-literatuurselectie | Consistent EMF-patroon | Nieuwe werkgroep rondom thema ‘5G-frequenties, waterstructuur en gezondheid’.

Lees bericht >>


Nieuwsbrief van Wetenschappelijk Platform EMF Nederland, Juli 2020

Onderwerpen: Een nieuwe website | Reactie op uitspraak van de rechter over 5G | Punten van aandacht en projectie van WPEN | Platform Deelnemers en eigen onderzoek | Doe mee met het WPEN en onderzoek van eigen bodem.

Lees nieuwsbrief >>


Open brief aan Nederlandse overheid, Mei 2020

Deze open brief van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland aan de Nederlandse overheid wordt hier geplaatst omdat een gesprek met diverse ministeries wordt voorbereid over de noodzaak van meer fundamenteel onderzoek op gebied van mechanismen van mogelijke effecten van EM-straling op het hele eco-systeem en met name in de mens. Het voorgestelde onderzoek is op deze website te vinden onder Internationaal (Engelstalig) wat betreft de Europese context.

Lees open brief >>


Onderzoek Belpomme EMF overgevoeligheid met aansluitend commentaar, Mei 2020

Deze publicatie is waardevol omdat het door de integrale aanpak uitzicht biedt op een meer optimale diagnostiek en met name een zeer noodzakelijke formele erkenning van het EHS-syndroom. Door een combinatie van zelf-rapportages, samengebracht in een grote, zorgvuldig opgebouwde, data-base van EHS gevallen, het meten van diverse biomarkers en inzet van diverse scanningstechnieken ontstaat het beeld van een neurologisch gebaseerde aandoening.

Lees publicatie >>