Welkom bij InspiLab

InspiLab is de inspirerende, innovatieve omgeving waar Saskia Bosman samenwerkt met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en sociale organisaties.

Bij InspiLab is op 25 september 2020 een driejarig onderzoek afgerond naar natuurlijke elementen die ervoor kunnen zorgen dat onze bodem vruchtbaarder wordt.

Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke effecten van elektromagnetische velden van de zendmasten van de mobiele telefonie op de natuur, op de Veluwe. Op dit moment (sinds 20 november 2023) is het onderzoek stilgelegd omdat het nog niet gelukt is een substantiële subsidie te vinden. Over 1 jaar of wanneer zich een mogelijkheid voordoet, overleggen we als onderzoeksgroep of we het weer oppakken.

Dit boek, “Straling onder Toezicht”, is online te bestellen:

De link in onderstaande foto werkt niet. Hier is de juiste:

Straling onder Toezicht

Na deze literatuurstudie zijn we begonnen aan bovengenoemd onderzoek naar de mogelijke effecten van straling uit zendmasten op de natuur, op de Veluwe.