Welkom bij InspiLab

InspiLab is de inspirerende, innovatieve omgeving waar Saskia Bosman samenwerkt met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en sociale organisaties.

Bij het InspiLab starten onderzoeken naar en aan natuurlijke elementen die ervoor kunnen zorgen dat onze bodem vruchtbaarder wordt.

Het onderzoek naar Circulair Terreinbeheer in Rivierenland is 7 februari 2018 officieel begonnen. Op dit moment worden de eerste effectmetingen geanalyseerd.