Welkom bij InspiLab

InspiLab is de inspirerende, innovatieve omgeving waar Saskia Bosman samenwerkt met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en sociale organisaties.

Bij InspiLab is op 25 september 2020 een driejarig onderzoek afgerond naar natuurlijke elementen die ervoor kunnen zorgen dat onze bodem vruchtbaarder wordt.

Op dit moment wordt een onderzoek voorbereid naar eventuele effecten van elektromagnetische velden van de zendmasten van de mobiele telefonie op de natuur. Hiervoor worden fondsen geworven via crowdfunding, via fondsenwerving bij instanties en met de opbrengst van onderstaand boek over dit project.

Dit boek, “Straling onder Toezicht”, is online te bestellen:

De link in onderstaande foto werkt niet. Hier is de juiste:

Straling onder Toezicht