Wetenschappelijk Platform EMF Nederland (WPEN)

Inleiding

Deze pagina en de subpagina’s ervan bevatten het erfgoed van het in 2021 opgerichte Wetenschappelijk Platform EMF Nederland. Het WPEN heeft informatie verzameld en een website onderhouden. Leden ervan hebben boeken geschreven en onderzoek gedaan. Het WPEN heeft de overheid gewezen op de mogelijke gevaren en ideeën aangereikt voor aangepast gebruik van hoogfrequente elektromagnetische straling van onze telecommunicatie technologie en hen gewezen op het voorzorgprincipe. Het WPEN is op 28 december 2023 opgeheven bij gebrek aan voldoende animo. Het heeft een mooie functie vervuld in de elektromagnetische situatie van de afgelopen jaren. Wie weet wordt er weer een nieuwe organisatie opgericht die zich met het veranderende elektromagnetische landschap van de komende jaren gaat bezig houden.

Naar een evenwichtige en wetenschappelijk gefundeerde evaluatie van elektromagnetische straling en effecten ervan op de mens en de integrale ecologie

Towards a balanced scientific evaluation of EM Fields and their effects on humans and integral ecology

Via het menu vindt u de inhoudelijke informatie van de vroegere website emfscienceplatform.nl.